Vill du köpa en andel i fastigheten/gamla Järnvägstationen?

Betalning kan göras till bankgiro 340-6709 eller genom swish på nummer 123 640 63 67. Aktierna kostar 500: -/st. Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.