Projektet Navet avvecklas

Bild tagen 2019-11-08

Fagerhults Framtid kommer att avveckla projektet Navet, som skulle förvandla den gamla järnvägsstationen till ett kulturhus i Skånes Fagerhult.

Styrelsen i Fagerhult Framtid Företags AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att avyttra fastigheten och sedan likvidera bolaget.

Stationshuset som skulle förvandlas till kulturhus.

Läs mer under Fagerhults Framtids Företags AB i menyn till vänster på denna sidan eller följ länken nedan:
http://fagerhultsframtid.se/fagerhults-framtids-foretags-ab/