Du behövs som medlem i föreningen Fagerhults Framtid

För föreningen Fagerhults Framtid har 2019 varit ett bra år med välbesökta evenemang såsom Nationaldagsfirandet i Järnvägsparken och den årliga Spökrundan för alla lovlediga barn och deras föräldrar samt ett disco för de yngre barnen i december.

Till Spökrundan kom upp emot 400 personer för att bli skrämda och det är helt gratis att delta eftersom vi vill att alla ska kunna vara med och ha roligt. Vi var 23 personer som skrämdes och fyra personer som fixade med planering och administration kring tillställningen. Det är tack vare att några väljer att ställa upp och hjälpa till under dessa evenemang som vi kan anordna dem i Skånes Fagerhult.  

Stipendieutdelning på Bokelundaskolan

Den 12 juni delade vår ordförande ut stipendier vid skolavslutningen på Bokelundaskolan till två elever som slutade årskurs 6.

Dags att betala medlemsavgift

2019 saknade vi flera av våra ursprungliga medlemmar men i år hoppas vi bli fler medlemmar i föreningen.

Förhoppningarna för 2020 är att:

  1. vi ska bli fler betalande medlemmar i föreningen.
  2. fler föräldrar ska engagera sig i föreningen så att vi kan starta en barngrupp med fokus på rörelse och lek.
  3. fler vill hjälpa till i föreningen.