Kallelse till Årsmöte

Välkomna alla medlemmar till Årsmöte onsdagen den 18 mars kl. 19.00 i Bokelundaskolans matsal.

Fagerhults Framtid bjuder på kaffe och bulle.

Välkommen på Årsmöte 18 mars

Onsdagen den 18/3 2018 kl. 19.00, Bokelundaskolans matsal
Vi bjuder på fika
Välkomna!

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd för mötet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag och motioner
11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2018
12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
13. Val av styrelse för 2018

13.1. Nuvarande styrelse som är valda till 2019
13.2. Nuvarande revisor, vald till 2019
13.3. 4-6 styrelseledamöter, 2 år
13.4. 1 styrelseledamot, 1 år (fyllnadsval)
13.5. 1 styrelsesuppleant, 2 år
13.6. 1 revisor, 2 år
13.7. 1 revisorssuppleant, 1 år
13.8. 1 av ordinarie styrelseledamöter till ordförande, 1 år
13.9. Två av ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare. 1 år
13.10. 1-3 ledamöter för valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år
14. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, och personer som betytt extra mycket för föreningen under året.
15. Dragning medlemslotteri
16. Mötets avslutande

Glöm inte att betala medlemsavgift för 2020

Du kan betala med banköverföring eller genom swish.

Årsavgift för medlemmar betalas till bankgiro 340-6709. Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.

Swisha till nummer: 123 640 63 67. När du swishar får vi automatiskt dina kontaktuppgifter men skriv gärna din e-post i meddelandet.

Årsavgiften är:
familj – 250kr/år
vuxen – 100kr/år
ungdom under 18 år – 50kr

God jul önskar Fagerhults Framtid

Fagerhults Framtid önskar alla sina medlemmar en härlig julhelg och ett gott nytt år.

2019 har varit ett bra år för föreningen där vi har haft välbesökta event såsom Nationaldagsfirande i Järnvägsparken i Skånes Fagerhult och
Spökrunda för alla lovlediga barn och deras föräldrar. Dessa event är helt gratis att delta i eftersom vi vill att alla ska kunna vara med.

Den 12 juni delade vår ordförande ut stipendier vid skolavslutningen på Bokelundaskolan till två personer som slutade årskurs 6.

Styrelsens förhoppningar för nästa år är att vi ska få fler betalande medlemmar i föreningen och att fler föräldrar ska engagera sig i föreningen så att vi kan starta en barngrupp med fokus på rörelse och lek.

Projektet Navet avvecklas

Bild tagen 2019-11-08

Fagerhults Framtid kommer att avveckla projektet Navet, som skulle förvandla den gamla järnvägsstationen till ett kulturhus i Skånes Fagerhult.

Styrelsen i Fagerhult Framtid Företags AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att avyttra fastigheten och sedan likvidera bolaget.

Stationshuset som skulle förvandlas till kulturhus.

Läs mer under Fagerhults Framtids Företags AB i menyn till vänster på denna sidan eller följ länken nedan:
http://fagerhultsframtid.se/fagerhults-framtids-foretags-ab/

Välbesökt spökrunda i år igen.

Som traditionen säger var det dags för spökrunda torsdagen på höstlovet.

Spökrundan som varit fantastiskt välbesökt, var så även denna gång då cirka 370 vuxna och barn kom till järnvägsparken i Skånes Fagerhult för att bli skrämda.

Rundan gick runt byn och var ungefär 2 km lång. Lång var även kön till registreringen där två spöken stod och förklarade uppdraget på rundan för de grupper som skulle ut och gå.

Under vägen möttes besökarna av olika skrämmande varelser som, på sin lediga torsdagskväll, ställde upp ideellt för den goda sakens skull och skrämde vuxna som barn på rundan.

Stort tack till er som kom för att gå rundan och till er som kom för att skrämmas.

Stort tack till de som ställde upp som spöken under torsdagskvällen.
https://www.facebook.com/martin.mstrom/videos/10156910257783753/

Glad sommar önskar Fagerhults Framtid!

Styrelsen vill önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar.

Styrelsens tips på sommaraktiviteter i Fagerhult:
– Passa på att nyttja grillen i Järnvägsparken när barnen leker på lekplatsen.
– Det är riktigt härligt med ett kvällsdopp från bryggan vid badplatsen i Fedingesjön efter en lång, varm dag.
– Parkourbanan vid Stationshuset kan även användas som ett utegym om du har lite fantasi men inte vill utöva parkour.
– Om du äger en cykel kan du samla familj och vänner för en cykeltur till en av våra närliggande sjöar och där packa upp en härlig picknick. (Glöm bara inte att ta med dig allt skräp hem igen.)

Stipendieutdelning i Bokelundaskolan

Föreningen Fagerhults Framtid delar årligen ut stipendie på skolavslutningen på Bokelundaskolan. Två elever i årskurs 6 tilldelas varje år ett stipendie på 500kr var. Motiveringen varierar men fokus ligger på gott kamratskap och goda studieresultat. Skolans lärare har varit behjälpliga med att utse stipendiaterna.

Fagerhults framtid fortsatte med stipendieutdelningen efter en överenskommelse med Faraltebygdens Intresseförening som grundade idén.