Föreningen Fagerhults framtid

Föreningen Fagerhults Framtid jobbar precis som namnet antyder för att stärka och lyfta fram Skånes Fagerhult och dess invånare. I detta arbete behövs alla som kan tänka sig bli medlemmar eller ställa upp att arbeta för föreningen, kanske i styrelsen eller delta i något av våra projekt och aktiviteter som anordnas i byn.

Föreningen bildades 2014 och sedan dess har det hänt en del. Vi anordnar kostnadsfria aktiviteter under året, Nationaldagsfirande och Spökrunda för att nämna ett par.
Vi hoppas att ni kan tänka er att stödja byns förening genom att bli medlem idag.
Familj 250:- // Vuxen 100:- // Ungdom 50:-
Årsavgiften betalas årligen till antingen BG 340- 6709 eller Swish 123 640 6367
Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.
Välkommen som medlem.

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 21/3 2018 kl. 19.00, Stationshuset
Vi bjuder på fika
Välkomna!

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd för mötet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag och motioner
11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2018
12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
13. Val av styrelse för 2018
13.1. Nuvarande styrelse som är valda till 2019
13.2. Nuvarande revisor, vald till 2019
13.3. 4-6 styrelseledamöter, 2 år
13.4. 1 styrelseledamot, 1 år (fyllnadsval)
13.5. 1 styrelsesuppleant, 2 år
13.6. 1 revisor, 2 år
13.7. 1 revisorssuppleant, 1 år
13.8. 1 av ordinarie styrelseledamöter till ordförande, 1 år
13.9. Två av ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare. 1 år
13.10. 1-3 ledamöter för valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år
14. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, och personer som betytt extra mycket för föreningen under året.
15. Dragning medlemslotteri
16. Mötets avslutande

Vill du hjälpa till att hissa flaggorna i Skånes Fagerhult?

De senaste åren har medlemmar i Fagerhults Framtid hissat flaggorna i parken på nationaldagen. I dagsläget hissas inte flaggorna på kommunens flaggstänger i Skånes Fagerhult på röda dagar. Föreningen har haft samtal med kommunen kring detta och nu har föreningen fått möjlighet att hissa flaggorna under årets röda dagar.

Vi som är med i styrelsen tycker att det skulle vara trevligt om byns tre flaggor hissades på specifika flaggdagar så därför undrar vi vem eller vilka som kan tänka sig att ställa upp på att ordna så att flaggorna hissas? Är ni flera som vill hjälpas åt kan ett enkelt schema göras.

Vill du hjälpa till att hissa flaggorna? skicka ett mail till info@fagerhultsframtid.se eller skriv ett meddelande till oss på facebook.

Dags att betala medlemsavgiften för 2018

Nu är det hög tid att betala din medlemsavgift för 2018. Du stöder då föreningen som jobbar för en levande by. Vi försöker även erbjuda event som alla ska kunna delta i och därför är det jätteviktigt att du betalar din medlemsavgift varje år.

Årsavgift för medlemmar betalas till bankgiro 340-6709. Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.

Du kan även betala din medlemsavgift med Swish till nummer: 123 640 63 67

  • Årsavgiften 2017 är:
  • familj – 250kr/år
  • vuxen – 100kr/år
  • ungdom under 18 år – 50kr

God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen i Fagerhults Framtid vill önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Glöm inte bort att betala in medlemsavgiften för 2018 så är du med och jobbar för utveckling och en levande by.

Betalning kan göras till bankgiro 340-6709 Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick. Det går även bra att swisha på nummer 123 640 63 67. Årsavgiften för medlemskap är: familj – 250kr/år, vuxen – 100kr/år, ungdom under 18 år – 50kr

Vill du vara med i styrelsen?

Vill du vara med och jobba för utveckling av Skånes Fagerhult? Vill du hjälpa till med våra olika evenemang?

Vi tror på att alla inte behöver göra allt. Om vi är många som kan hjälpas åt så kan var och en hjälpa till med det den har möjlighet till.

Kontakta oss idag om du vill vara med!