Om Föreningen Fagerhults Framtid

Föreningen Fagerhults Framtid bildades i mars 2014.

Ändamål och syfte

  • Föreningens ändamål är att främja verksamhetsområdets utveckling och kultur samt tillvarata medlemmarnas intressen genom att initiera, driva och koordinera utvecklingsinsatser och kulturella aktiviteter.
  • Föreningens syfte är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av evenemang och projekt.
  • Föreningens primära verksamhetsområde är Fagerhultsbygden (Skånes Fagerhults församling).