Om Föreningen Fagerhults Framtid

Föreningen Fagerhults Framtid bildades i mars 2014.

Ändamål och syfte

  • Föreningens ändamål är att främja verksamhetsområdets utveckling och kultur samt tillvarata medlemmarnas intressen genom att initiera, driva och koordinera utvecklingsinsatser och kulturella aktiviteter.
  • Föreningens syfte är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av evenemang och projekt.
  • Föreningens primära verksamhetsområde är Fagerhultsbygden (Skånes Fagerhults församling).

Vi som ingår i styrelsen 2017 är:

  • Ordförande: Theresa Lindahl
  • Kassör: Evelina Andersson
  • Ledamot: Caroline Dahlman, Anna Gunnarsson, Christer Gunnarsson, Frida Karlsson, Kenny Lärkevie, Leif Olofsson, Christer Olsson, Per Petersson, Therese Rosenlöf
  • Suppleant: Tinette, Nicklas Svensson