Fira nationaldagen i parken!

Det blir, som vanligt, nationaldagsfirande i parken den 6 juni.

Fagerhults Framtid hissar flaggan i parken där det även kommer vara lite olika aktiviteter och korvgrillning. Så ta med picknickfilten och njut av dagen med familjen i parken.

 • När? Klockan 15.00 -17.00
 • Var? I Järnvägsparken i Skånes Fagerhult. Parkering finns i anslutning till parken.

Fagerhults barndag 14 maj

För första gången bjuder vi i Fagerhults Framtid in till Fagerhults barndag. Den 14 maj klockan 11- 15 på Scoutgården i Skånes Fagerhult, Örnakullevägen 1.

Fagerhults barndag innebär:

 • Hoppborgar
 • Aktiviteter med föreningar och företag
 • Enklare mat och dryck till försäljning
 • Gratis inträde!

Välkomna till en rolig lördag på Fagerhults barndag!

Verksamhetsberättelse 2021

Under verksamhetsåret har styrelsen, utöver det konstituerande styrelsemötet, haft fyra protokollförda styrelsemöten under året. Det har varit möjligt att delta digitalt.

Enligt den årliga traditionen delade Fagerhults Framtid ut stipendier till två elever som slutade årskurs 6 från Bokelundsskolan i juni 2021. I juli hade vi en playdate i parken då familjer kunde träffas och barnen fick leka på lekplatsen.

Vår satsning för de yngre barnen i Skånes Fagerhult heter ”gympaskoj”.  Fokus är att ge barnen möjlighet att röra på sig mer på fritiden. Nu har vi en grupp för barn mellan 2-5 år och en för barn mellan 6-9 år. Mellan 10-20 barn brukar nu springa, hoppa och hänga i ringar med Frida och Caroline varje tisdag. Barnens föräldrar är också med och hjälper till att plocka fram och städa undan tillsammans med sina barn.

Halloweendisco och luciadisco för årskurs F-3 och 4-6 kunde genomföras i år och med stor hjälp av vuxna som ställde upp och var med på discot och på luciadiscot hade vi även en DJ som spelade all den bästa dansmusiken.

Under hösten skänkte föreningen reflex till alla barnen i förskola och skola. Det är viktigt att synas i mörkret.

På grund av smittspridningen fick vi ta beslutet att ställa in Nationaldagsfirandet som brukar locka fler än 50 personer. Men Peter från styrelsen åkte till parken på förmiddagen och hissade flaggan.

Spökrundan 2021 blev det ytterligare besöksrekord då 652 personer kom för att gå den läskiga rundan. Det är så roligt att vår höstlovsaktivitet är så uppskattad.

Till nästa gång söker vi fler personer som vill hjälpa till under kvällen. Vi behöver fler skrämmare och fler hjälpare och alla kan hjälpa till på något sätt.

Kallelse Årsmöte

Fagerhults Framtid välkomnar alla medlemmar till Årsmötet söndag den 30 mars kl. 16.00 vid grillen i Järnvägsparken.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande 
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Fastställande av röstlängd för mötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag och motioner
 11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 13. Val av styrelse för 2022
 14. Övrigt
 15. Mötets avslutande

Välkommen alla medlemmar att delta på Årsmötet / Styrelsen i Fagerhults Framtid 2021

Besöksrekord på årets spökrunda

Årets deltagarrekord blev – 652 barn och vuxna som besökte årets spökrunda i Skånes Fagerhult. Det är så roligt att vår läskiga höstlovsaktivitet är så populär!

Spökrundan inträffar varje år på torsdagen under höstlovet. Det är en lovaktivitet som vi vill erbjuda barnen och deras föräldrar. Men trots att det är en runda för barn och unga så är det är en läskig runda för de flesta.

Varje år efter sommarsemestern börjar Frida, Caroline och Anna att planera för spökrundan.

Nu har vi ganska bra koll på vilket arbete som måste göras till varje spökrunda. Men vi i år hade vi tyvärr svårt att hitta tillräckligt många som kunde hjälpa till i parken eller att skrämmas.

säger Frida Karlsson i projektgruppen för spökrundan.
Caroline Dahlman, Frida Karlsson och Anna Gunnarsson planerar och deltar i spökrundan.

I år fick vi stöd från Sparbanken boken och Ica Opdahls Livs som sponsrade med goodiebags till alla som hjälpte till under torsdagen. Utan alla hjälpare och skrämmare kan vi inte anordna någon spökrunda!

Några av årets skrämmare och hjälpare
Ansiktsmålningen var en populär aktivitet.